බර

 • Calibration weights OIML CLASS E1 cylindrical shape, polished stainless steel

  ක්‍රමාංකන බර OIML CLASS E1 සිලින්ඩරාකාර හැඩය, ඔප දැමූ මල නොබැඳෙන වානේ

  ඊ 2, එෆ් 1, එෆ් 2 යනාදී අනෙකුත් බර ක්‍රමාංකනය කිරීමේදී විමර්ශන ප්‍රමිතිය ලෙස E1 පඩි භාවිතා කළ හැකි අතර ඉහළ නිරවද්‍යතා විශ්ලේෂණාත්මක සහ ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් ඉහළ බර පැටවීමේ ශේෂයන් ක්‍රමාංකනය කිරීම සඳහා සුදුසු වේ. තවද රසායනාගාර, ce ෂධ, පරිමාණ, ශේෂ හෝ වෙනත් බර කිරිමේ නිෂ්පාදන ක්‍රමාංකනය කිරීම. කර්මාන්තශාලා, පරිමාණ කර්මාන්තශාලා ආදිය

 • Calibration weights OIML CLASS F1 cylindrical, polished stainless steel

  ක්‍රමාංකන බර OIML CLASS F1 සිලින්ඩරාකාර, ඔප දැමූ මල නොබැඳෙන වානේ

  F2, M1 යනාදී අනෙකුත් බර ක්‍රමාංකනය කිරීමේදී යොමු ප්‍රමිතියක් ලෙස F1 පඩි භාවිතා කළ හැකි අතර ඉහළ නිරවද්‍යතා විශ්ලේෂණාත්මක සහ ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් ඉහළ පැටවුම් ශේෂයන් ක්‍රමාංකනය කිරීම සඳහා සුදුසු වේ. Pharma ෂධ කර්මාන්තශාලා, පරිමාණ කර්මාන්තශාලා ආදියෙන් පරිමාණයන්, ශේෂයන් හෝ වෙනත් බර කිරිමේ නිෂ්පාදන සඳහා ක්‍රමාංකනය කිරීම

   

 • Calibration weights OIML CLASS M1 cylindrical, polished stainless steel

  ක්‍රමාංකන බර OIML CLASS M1 සිලින්ඩරාකාර, ඔප දැමූ මල නොබැඳෙන වානේ

  M2, M3 යනාදී අනෙකුත් බර ක්‍රමාංකනය කිරීමේදී M1 බර යොමු කිරීමේ ප්‍රමිතියක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. එසේම රසායනාගාරය, ce ෂධ කර්මාන්තශාලා, පරිමාණ කර්මාන්තශාලා, පාසලේ ඉගැන්වීම් උපකරණ ආදියෙන් පරිමාණයන්, ශේෂයන් හෝ වෙනත් බර කිරිමේ නිෂ්පාදන ක්‍රමාංකනය කිරීම.

   

 • Calibration weights OIML CLASS F2 cylindrical, polished stainless steel

  ක්‍රමාංකන බර OIML CLASS F2 සිලින්ඩරාකාර, ඔප දැමූ මල නොබැඳෙන වානේ

  එම් 1, එම් 2 වැනි අනෙකුත් බර ක්‍රමාංකනය කිරීමේදී එෆ් 2 පඩි යොමු යොමු ප්‍රමිතියක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. එසේම පරිමාණ, ශේෂයන් හෝ වෙනත් බර කිරිමේ නිෂ්පාදන ක්‍රමාංකනය කිරීම ce ෂධ කර්මාන්තශාලා, පරිමාණ කර්මාන්තශාලා ආදිය

   

 • Calibration weights OIML CLASS E2 cylindrical, polished stainless steel

  ක්‍රමාංකන බර OIML CLASS E2 සිලින්ඩරාකාර, ඔප දැමූ මල නොබැඳෙන වානේ

  ඊ 1 බර එෆ් 1, එෆ් 2 යනාදී අනෙකුත් බර ක්‍රමාංකනය කිරීමේදී යොමු ප්‍රමිතියක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි අතර ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් විශ්ලේෂණාත්මක හා ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් ඉහළට පැටවීමේ ශේෂයන් ක්‍රමාංකනය කිරීම සඳහා සුදුසු වේ. රසායනාගාර, ce ෂධ කර්මාන්තශාලා, පරිමාණයන්ගෙන් පරිමාණයන්, ශේෂයන් හෝ වෙනත් බර කිරිමේ නිෂ්පාදන ක්‍රමාංකනය කිරීම කර්මාන්තශාලා ආදිය

 • ASTM individual calibration weights 500g to 50kg rectangular shape

  ASTM තනි ක්‍රමාංකන බර කිලෝග්‍රෑම් 500 සිට 50 දක්වා සෘජුකෝණාස්රාකාර හැඩයකින් යුක්ත වේ

  සියළුම පඩි විඛාදනයට ප්‍රතිරෝධී වන පරිදි වාරික මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සාදා ඇත.

  මොනොබ්ලොක් පඩි විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ දිගුකාලීන ස්ථායිතාව සඳහා වන අතර ගැලපුම් කුහරයක් සහිත බර මුදල් සඳහා හොඳම වටිනාකමක් ලබා දෙයි.

  විද්යුත් විච්ඡේදක ඔප දැමීම මගින් මැලියම් නාශක බලපෑම් සඳහා දීප්තිමත් පෘෂ් aces යන් සහතික කරයි.

  ASTM බර 1 kg -5kg කට්ටල ආකර්ශනීය, කල් පවතින, උසස් තත්ත්වයේ, ආරක්ෂිත පොලිඑතිලීන් පෙන සහිත පේටන්ට් බලපත්‍ර සහිත ඇලුමිනියම් පෙට්ටියක සපයනු ලැබේ. හා

  ASTM පඩි සිලින්ඩරාකාර හැඩය 0 පන්තිය, 1 පන්තිය, 2 පන්තිය, 3 පන්තිය, 4 වන පන්තිය, 5 පන්තිය, 6 පන්තිය, 7 වන පන්තිය සඳහා සකස් කර ඇත.

  ඇලුමිනියම් පෙට්ටිය බම්පර් සමඟ විශිෂ්ට ආරක්ෂිත ආකාරයකින් නිර්මාණය කර ඇති අතර එමඟින් බර ස්ථිර ආකාරයකින් ආරක්ෂා වේ.

 •  Heavy-duty CAST-IRON M1 weights 500kg to 5000 kg (Roller design)

   බර වැඩ CAST-IRON M1 බර කිලෝග්‍රෑම් 500 සිට 5000 දක්වා (රෝලර් නිර්මාණය)

  අපගේ සියලුම වාත්තු යකඩ ක්‍රමාංකන බර අන්තර්ජාතික නෛතික මිනුම් විද්‍යාව සහ ASTM ප්‍රමිතීන් M1 සිට M3 වාත්තු-අයිරෝන් බර සඳහා නියම කර ඇති රෙගුලාසි වලට අනුකූල වේ.

  අවශ්‍ය වූ විට ඕනෑම ප්‍රතීතනයක් යටතේ ස්වාධීන සහතිකයක් ලබා දිය හැකිය.

  බාර් හෝ අත් පඩි උසස් තත්ත්වයේ මැට් බ්ලැක් එච් ප්‍රයිමර් වලින් නිමවා ඇති අතර අපගේ ප්‍රස්ථාරයේ ඔබට දැකිය හැකි විවිධාකාර ඉවසීම් වලට ක්‍රමාංකනය කර ඇත.

  අත් පඩි උසස් තත්ත්වයේ මැට් බ්ලැක් එච් ප්‍රයිමර් සහ ආර් පඩි වලින් නිමවා ඇත

 • ASTM calibration weights set (1 mg-1 kg) cylindrical shape

  ASTM ක්‍රමාංකන බර කට්ටලය (1 mg-1 kg) සිලින්ඩරාකාර හැඩය

  සියළුම පඩි විඛාදනයට ප්‍රතිරෝධී වන පරිදි වාරික මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සාදා ඇත.

  මොනොබ්ලොක් පඩි විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ දිගුකාලීන ස්ථායිතාව සඳහා වන අතර ගැලපුම් කුහරයක් සහිත බර මුදල් සඳහා හොඳම වටිනාකමක් ලබා දෙයි.

  විද්යුත් විච්ඡේදක ඔප දැමීම මගින් මැලියම් නාශක බලපෑම් සඳහා දීප්තිමත් පෘෂ් aces යන් සහතික කරයි.

  ASTM බර 1 kg -5kg කට්ටල ආකර්ශනීය, කල් පවතින, උසස් තත්ත්වයේ, ආරක්ෂිත පොලිඑතිලීන් පෙන සහිත පේටන්ට් බලපත්‍ර සහිත ඇලුමිනියම් පෙට්ටියක සපයනු ලැබේ. හා

  ASTM පඩි සිලින්ඩරාකාර හැඩය 0 පන්තිය, 1 පන්තිය, 2 පන්තිය, 3 පන්තිය, 4 වන පන්තිය, 5 පන්තිය, 6 පන්තිය, 7 වන පන්තිය සඳහා සකස් කර ඇත.

  ඇලුමිනියම් පෙට්ටිය බම්පර් සමඟ විශිෂ්ට ආරක්ෂිත ආකාරයකින් නිර්මාණය කර ඇති අතර එමඟින් බර ස්ථිර ආකාරයකින් ආරක්ෂා වේ.

 • ASTM SS investment casting / lost wax casting type test weights rectangular shape 500g to 20kg

  ASTM SS ආයෝජන වාත්තු කිරීම / නැතිවූ ඉටි වාත්තු වර්ගයේ පරීක්ෂණ බර සෘජුකෝණාස්රාකාර හැඩය 500g සිට 20kg දක්වා

  සියළුම පඩි විඛාදනයට ප්‍රතිරෝධී වන පරිදි වාරික මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සාදා ඇත.

  මොනොබ්ලොක් පඩි විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ දිගුකාලීන ස්ථායිතාව සඳහා වන අතර ගැලපුම් කුහරයක් සහිත බර මුදල් සඳහා හොඳම වටිනාකමක් ලබා දෙයි.

  විද්යුත් විච්ඡේදක ඔප දැමීම මගින් මැලියම් නාශක බලපෑම් සඳහා දීප්තිමත් පෘෂ් aces යන් සහතික කරයි.

  ASTM බර 1 kg -5kg කට්ටල ආකර්ශනීය, කල් පවතින, උසස් තත්ත්වයේ, ආරක්ෂිත පොලිඑතිලීන් පෙන සහිත පේටන්ට් බලපත්‍ර සහිත ඇලුමිනියම් පෙට්ටියක සපයනු ලැබේ. හා

  ASTM පඩි සිලින්ඩරාකාර හැඩය 0 පන්තිය, 1 පන්තිය, 2 පන්තිය, 3 පන්තිය, 4 වන පන්තිය, 5 පන්තිය, 6 පන්තිය, 7 වන පන්තිය සඳහා සකස් කර ඇත.

  ඇලුමිනියම් පෙට්ටිය බම්පර් සමඟ විශිෂ්ට ආරක්ෂිත ආකාරයකින් නිර්මාණය කර ඇති අතර එමඟින් බර ස්ථිර ආකාරයකින් ආරක්ෂා වේ.

 • Slotted CAST-IRON M1 weights 1 g to 50 kg

  Slotted CAST-IRON M1 බර කිලෝග්‍රෑම් 1 සිට 50 දක්වා

  අපගේ සියලුම වාත්තු යකඩ ක්‍රමාංකන බර අන්තර්ජාතික නෛතික මිනුම් විද්‍යාව සහ ASTM ප්‍රමිතීන් M1 සිට M3 වාත්තු-අයිරෝන් බර සඳහා නියම කර ඇති රෙගුලාසි වලට අනුකූල වේ.

  අවශ්‍ය වූ විට ඕනෑම ප්‍රතීතනයක් යටතේ ස්වාධීන සහතිකයක් ලබා දිය හැකිය.

  බාර් හෝ අත් පඩි උසස් තත්ත්වයේ මැට් බ්ලැක් එච් ප්‍රයිමර් වලින් නිමවා ඇති අතර අපගේ ප්‍රස්ථාරයේ ඔබට දැකිය හැකි විවිධාකාර ඉවසීම් වලට ක්‍රමාංකනය කර ඇත.

  අත් පඩි උසස් තත්ත්වයේ මැට් බ්ලැක් එච් ප්‍රයිමර් සහ ආර් පඩි වලින් නිමවා ඇත

 • ASTM calibration weights set (1 mg-2 kg) cylindrical shape

  ASTM ක්‍රමාංකන බර කට්ටලය (1 mg-2 kg) සිලින්ඩරාකාර හැඩය

  සියළුම පඩි විඛාදනයට ප්‍රතිරෝධී වන පරිදි වාරික මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සාදා ඇත.

  මොනොබ්ලොක් පඩි විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ දිගුකාලීන ස්ථායිතාව සඳහා වන අතර ගැලපුම් කුහරයක් සහිත බර මුදල් සඳහා හොඳම වටිනාකමක් ලබා දෙයි.

  විද්යුත් විච්ඡේදක ඔප දැමීම මගින් මැලියම් නාශක බලපෑම් සඳහා දීප්තිමත් පෘෂ් aces යන් සහතික කරයි.

  ASTM බර 1 kg -5kg කට්ටල ආකර්ශනීය, කල් පවතින, උසස් තත්ත්වයේ, ආරක්ෂිත පොලිඑතිලීන් පෙන සහිත පේටන්ට් බලපත්‍ර සහිත ඇලුමිනියම් පෙට්ටියක සපයනු ලැබේ. හා

  ASTM පඩි සිලින්ඩරාකාර හැඩය 0 පන්තිය, 1 පන්තිය, 2 පන්තිය, 3 පන්තිය, 4 වන පන්තිය, 5 පන්තිය, 6 පන්තිය, 7 වන පන්තිය සඳහා සකස් කර ඇත.

  ඇලුමිනියම් පෙට්ටිය බම්පර් සමඟ විශිෂ්ට ආරක්ෂිත ආකාරයකින් නිර්මාණය කර ඇති අතර එමඟින් බර ස්ථිර ආකාරයකින් ආරක්ෂා වේ.

 • ASTM stainless steel Knob adjusting adjustment test weights 1g-20kg

  ASTM මල නොබැඳෙන වානේ නොබ් ගැලපුම් ගැලපුම් පරීක්ෂණ බර 1g-20kg

  සියළුම පඩි විඛාදනයට ප්‍රතිරෝධී වන පරිදි වාරික මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සාදා ඇත.

  මොනොබ්ලොක් පඩි විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ දිගුකාලීන ස්ථායිතාව සඳහා වන අතර ගැලපුම් කුහරයක් සහිත බර මුදල් සඳහා හොඳම වටිනාකමක් ලබා දෙයි.

  විද්යුත් විච්ඡේදක ඔප දැමීම මගින් මැලියම් නාශක බලපෑම් සඳහා දීප්තිමත් පෘෂ් aces යන් සහතික කරයි.

  ASTM බර 1 kg -5kg කට්ටල ආකර්ශනීය, කල් පවතින, උසස් තත්ත්වයේ, ආරක්ෂිත පොලිඑතිලීන් පෙන සහිත පේටන්ට් බලපත්‍ර සහිත ඇලුමිනියම් පෙට්ටියක සපයනු ලැබේ. හා

  ASTM පඩි සිලින්ඩරාකාර හැඩය 0 පන්තිය, 1 පන්තිය, 2 පන්තිය, 3 පන්තිය, 4 වන පන්තිය, 5 පන්තිය, 6 පන්තිය, 7 වන පන්තිය සඳහා සකස් කර ඇත.

  ඇලුමිනියම් පෙට්ටිය බම්පර් සමඟ විශිෂ්ට ආරක්ෂිත ආකාරයකින් නිර්මාණය කර ඇති අතර එමඟින් බර ස්ථිර ආකාරයකින් ආරක්ෂා වේ.

1234 ඊළඟ> >> පිටුව 1/4